Nord i Sør logo

Takk til alle som deltok! Nord i Sør skapes av alle som bidrar både fra scenen og salen, og rundt bordene.
Hold av 4. januar 2023. Da samles vi igjen på Nord i Sør 2023!

videoopptak