Overgangen til fornybar på norsk sokkel! Mulighetene for leverandørindustrien i nord

Hildegunn Blindheim – Norsk olje og gass