Bygg- og anleggsnæringen må det neste året håndtere de tre K-ene: Klima, Kompetanse og Kostnadsøkninger

Arild Østgård – EBA Nord Norge