Hvordan dekker vi morgendagens kompetansebehov i næringslivet?

Rektor Dag Rune Olsen – UiT Norges Arktiske Universitet og prorektor Ketil Eiane – Nord Universitet