Mulighetene for jobb- og verdiskaping i hav- og fiskerinæringen i nord

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran