Konferansested

Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo
Sonja Henies plass 3
0185 Oslo

Teknisk arrangør

VICAN Conference
Samuel Arnesens gate 10 – 9010 Tromsø
Tlf: 41160401 – Mail: natalie@vican.no

PROGRAM

8. januar 2024

TidTema
11:00

Velkommen - Stein Windfeldt, leder for styringsgruppen i Nord i Sør

11:10

Tema: Temperaturmåling med bedrifter/lærlinger. På vegne av næringen – ikke enkeltbedriften

Sjømat - Line Ellingsen, Adm. dir. Ellingsen Seafood

Reiseliv - Ole Henning Fredriksen, Styreleder Hamn i Senja

Bygg/anlegg – Arild Østgård, Adm. dir., Peab

Offshore - Grethe Haaland, Direktør Utforskning og produksjon Nord Equinor

Næringsminister Jan Christian Vestre

Industri – Jan Gabor, Direktør Eiendomsutvikling Mo Industripark

Teknologi - Øystein Eriksen Søreide, Adm. dir. Abelia

Handel og service - Anne-Cecilie Kaltenborn, Adm. dir. NHO Service og Handel

Helse og velferd - Karita Bekkemellem, Adm. dir. NHO Geneo

Uten folk – ingen fremtid. Hvordan kapre unge til fremtidens jobber. Ole Erik Almlid, Adm. dir. NHO og Peggy Hessen Følsvik, leder LO, i samtale med lærlinger og studenter

Student Universitetet i Tromsø, Ann-Rita Thoresen
Student Nord universitet, Stian Sæthre Holten
Lærling bygg/anlegg, Odin Engseth, Gunvald Johansen AS
Lærling prosessindustri, Wilma Sætern, Alcoa Mosjøen
Lærling reiseliv: Magnus Mosesen Kristiansen, Sorrisniva AS
12:45

Minglelunsj i foajeen

13:30Europeisk kulturhovedstad, Bodø2024 - Andre Wallann Larsen, direktør.
13:40

Tema – Mer kraft og nett

Er behovet umettelig? Om hvorfor vi trenger mer kraft enn noensinne - Tord Lien, Direktør samfunn Aneo

Dilemma-samtale med regionale aktører - hvordan ta vare på hverandre når kraftmastene reiser seg.
Samtalen ledes av Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis

Troms Kraft v/Adm. dir. Semming Semmingsen
Naturvernforbundet v/Leder Truls Gulowsen,
Reinbeitedistrikt 6 v/Leder Jan-Ivvar Smuk,
Hammerfestkommune v/Ordfører Terje Wikstrøm

Hvordan føre en politikk som sikrer det fremtidige behovet for kraft og nett? Politikerprat v/Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis

Marianne Sivertsen Næss (AP) + Bård Ludvig Thorheim (H)
14:15

Tema – En usikker tid. Cybersikkerhet

Det overordna bildet - Geir Hågen Karlsen, Oberstløytnant Forvarets Høgskole
Digitale trusler og egen datasikkerhet - Christopher Kiønig, Salgssjef Watchcom
14:45Tema - En usikker tid. Finansiell uro?
Et økonomisk overblikk - Kjersti Haugland, Sjeføkonom DnB Markets
Kan problemer i privatøkonomien påvirke lønnsomheten i bedriften? - Arman Vestad, Daglig leder Finansiell Helse
15:25

Pause

15:45Tema - Infrastruktur
Kampen om infrastruktur – Heidi Ulstein, Managing Partner Menon og Jeanette Gundersen, leder Kunnskapsbanken
Er Menon rapporten relevant opp mot KVU Nord-Norge? Signe Eikenes, Sjefsingeniør KVU Nord-Norge

Bedrifter i samtale om infrastruktur. Samtalen ledes av Stein Windfeldt, direktør i EBA Nord-Norge

Rita Karlsen, Daglig leder Br. Karlsen
Trygve Steen, Daglig leder XXLofoten
Frode Nilsen, Konsernsjef LNS

Politikere fra Nord-Norgebenken om tre ting de skal ta tak i etter dagen.  Samtalen ledes av Stein Windfeldt, leder for styringsgruppen i Nord i Sør

Willfred Nordlund (SP),
Erlend Svardal Bø (H),
Cecilie Myrseth (AP)

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør NHO Nordland tar sats mot festmiddag
Festaften
19:00

Apertiff

19:30

Festmiddag

Foredragsholdere