logo

Velkommen til Nord i Sør 2022!

Nord i Sør onsdag 11. mai 2022 i Oslo.

Program

Onsdag 11. mai 2022

TidTema/foredragsholder
10:00 →

Åpning ved statsminister Jonas Gahr Støre: Morgendagens arbeidsliv i nord.
Regjeringens planer og strategier med utgangspunkt i nordområdesatsingen og regjeringsplattformen.

NHO-felleskapet i nord har satt ambisjonen om å skape 30.000 nye, lønnsomme private arbeidsplasser høyt på agendaen. Hvorfor er det så viktig å lykkes med dette? Sjefsøkonom i NHO, Øystein Dørum, gir en faglig innramming for konferansen.
NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-sjef Peggy Hessen Følsvik diskuterer hvordan partene i arbeidslivet sammen skal legge til rette for jobbskaping og vekst i arbeidslivet i nord.
Nord i Sør arrangeres av representanter for de viktigste næringene i nord. Hvordan står det til i næringene nå, hvordan ser det neste året ut, og hvor ligger potensialet for å skape nye jobber? Representanter for sjømat, olje og gass, reiseliv og bygg og anlegg gir en løypemelding.
Det er dagens unge som skal fylle morgendagenes arbeidsplasser. Vi får høre hva de unge stemmene tenker om sin fremtid i Nord-Norge. Hva må stemme for at de skal velge å bosette seg i nord?
Vi må sikre at vi har den kompetansen vi trenger for å skape og fylle de nye jobbene. Rektorene ved UiT Norges Arktiske Universitet og Nord Universitet er utfordret til å fortelle oss hvordan de to universitetene kan og vil bidra i rekrutterings- og kompetansearbeidet.
Viktige politiske gjennomslag på Stortinget sikres bedre ved at landsdelens representanter står sammen i viktige saker. Hva skal Nord-Norgebenken kjempe sammen for i 2022? Spørsmålet er stilt til to av våre stortingsrepresentanter, Bård Ludvig Thorheim fra Nordland Høyre og Nils Ole Foshaug fra Troms Ap.
Effektiv samferdsel og god infrastruktur er en av de viktigste forutsetningene for å sikre robuste regioner i nord og for utvikling av næringslivet. Hvordan vil regjeringen legge til rette for god samferdselsutvikling i nord? Statssekretær Johan Vasara fra Finnmark Ap har fått utfordringen.
Spennende bedrifter i hele landsdelen er allerede godt i gang med omstilling og planer for videre vekst innenfor det grønne skiftet. Vi får presentert et utvalg av gode eksempler til inspirasjon og læring for oss alle.
→ 16:00Og som alltid; når konferansedelen er slutt inviterer vi til den tradisjonsrike nordnorske festaftenen på kvelden, med tilsvarende stemning!
19:00

Nordnorsk Festaften