8. januar 2024 er det igjen tid for Nord i Sør!

Mandag 8. januar samles vi igjen til Nord i Sør i Oslo. Her møter du flere hundre engasjerte personer fra nærings- og samfunnslivet i nord, og sentrale politikere og beslutningstakere fra hovedstaden og resten av landet.

Nord i sør 2024 vil vi dykke ned i flere av de kritiske temaene som former fremtiden vår nordpå – fra det grønne skiftet og industriell utvikling til samferdsel, havbruk og reiseliv. Vi vil belyse hvordan Nord-Norge ikke bare kan tilpasse seg, men også lede an i en tid med store endringer. 

På kvelden inviterer vi, tradisjonen tro, til Nordnorsk festaften.
Nord i Sør arrangeres på Radisson Blu Scandinavia Hotel.

Programmet for årets konferanse finner du her


Konferansested

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
Holbergsgate 30
166 Oslo

Teknisk arrangør

VICAN Conference
Samuel Arnesens gate 10 – 9010 Tromsø
Tlf: 41160401 – Mail: natalie@vican.no

PROGRAM

8. januar 2024

TidTema
11:00

Velkommen - Stein Windfeldt, leder for styringsgruppen i Nord i Sør

11:10

Tema: Temperaturmåling med bedrifter/lærlinger. På vegne av næringen – ikke enkeltbedriften

Sjømat - Line Ellingsen, Adm. dir. Ellingsen Seafood

Reiseliv - Ole Henning Fredriksen, Styreleder Hamn i Senja

Bygg/anlegg – Arild Østgård, Adm. dir., Peab

Offshore - Grethe Haaland, Direktør Utforskning og produksjon Nord Equinor

Næringsminister Jan Christian Vestre

Industri – Jan Gabor, Direktør Eiendomsutvikling Mo Industripark

Teknologi - Øystein Eriksen Søreide, Adm. dir. Abelia

Handel og service - Anne-Cecilie Kaltenborn, Adm. dir. NHO Service og Handel

Helse og velferd - Karita Bekkemellem, Adm. dir. NHO Geneo

Uten folk – ingen fremtid. Hvordan kapre unge til fremtidens jobber. Ole Erik Almlid, Adm. dir. NHO og Peggy Hessen Følsvik, leder LO, i samtale med lærlinger og studenter

Student Universitetet i Tromsø, Ann-Rita Thoresen
Student Nord universitet, Stian Sæthre Holten
Lærling bygg/anlegg, Odin Engseth, Gunvald Johansen AS
Lærling prosessindustri, Wilma Sætern, Alcoa Mosjøen
Lærling reiseliv: Magnus Mosesen Kristiansen, Sorrisniva AS
12:45

Minglelunsj i foajeen

13:30Europeisk kulturhovedstad, Bodø2024 - Andre Wallann Larsen, direktør.
13:40

Tema – Mer kraft og nett

Er behovet umettelig? Om hvorfor vi trenger mer kraft enn noensinne - Tord Lien, Direktør samfunn Aneo

Dilemma-samtale med regionale aktører - hvordan ta vare på hverandre når kraftmastene reiser seg.
Samtalen ledes av Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis

Troms Kraft v/Adm. dir. Semming Semmingsen
Naturvernforbundet v/Leder Truls Gulowsen,
Reinbeitedistrikt 6 v/Leder Jan-Ivvar Smuk,
Hammerfestkommune v/Ordfører Terje Wikstrøm

Hvordan føre en politikk som sikrer det fremtidige behovet for kraft og nett? Politikerprat v/Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis

Marianne Sivertsen Næss (AP) + Bård Ludvig Thorheim (H)
14:15

Tema – En usikker tid. Cybersikkerhet

Det overordna bildet - Geir Hågen Karlsen, Oberstløytnant Forvarets Høgskole
Digitale trusler og egen datasikkerhet - Christopher Kiønig, Salgssjef Watchcom
14:45Tema - En usikker tid. Finansiell uro?
Et økonomisk overblikk - Kjersti Haugland, Sjeføkonom DnB Markets
Kan problemer i privatøkonomien påvirke lønnsomheten i bedriften? - Arman Vestad, Daglig leder Finansiell Helse
15:25

Pause

15:45Tema - Infrastruktur
Kampen om infrastruktur – Heidi Ulstein, Managing Partner Menon og Jeanette Gundersen, leder Kunnskapsbanken
Er Menon rapporten relevant opp mot KVU Nord-Norge? Signe Eikenes, Sjefsingeniør KVU Nord-Norge

Bedrifter i samtale om infrastruktur. Samtalen ledes av Stein Windfeldt, direktør i EBA Nord-Norge

Rita Karlsen, Daglig leder Br. Karlsen
Trygve Steen, Daglig leder XXLofoten
Frode Nilsen, Konsernsjef LNS

Politikere fra Nord-Norgebenken om tre ting de skal ta tak i etter dagen.  Samtalen ledes av Stein Windfeldt, leder for styringsgruppen i Nord i Sør

Willfred Nordlund (SP),
Erlend Svardal Bø (H),
Cecilie Myrseth (AP)

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør NHO Nordland tar sats mot festmiddag
Festaften
19:00

Apertiff

19:30

Festmiddag

Foredragsholdere