Hva skal til å for å tiltrekke seg de unge og flinke? Hva sier de unge selv? 

Ingvild Brox Kielland, Jeanette Gundersen – Unge stemmer fra nord. Påfølgende samtale ledet av Geir Seljeseth