OM OSS

Nord i Sør, den beste møteplassen i sør – for vekst i nord

Konferansen nord i sør

«Nord i Sør» samler hvert år flere hundre engasjerte personer fra nærings- og samfunnslivet i nord, og utgjør slik en helt unik arena for å nå noen av de meste sentrale beslutningstakere og aktører fra Nordland, Troms og Finnmark. Tradisjonelt er det også bredt fremmøte politisk, inkludert fra regjeringen.

Konferansen er et internt fellesskapsprosjekt i regi av NHO Nordland og NHO Arktis (Troms, Finnmark og Svalbard), i samarbeid med Sjømat Norge, NHO Reiseliv Nord-Norge, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Nord-Norge samt Offshore Norge.

Spørsmål om konferansen og program rettes til siri.kristine.ratkje@nho.no
Spørsmål om påmelding og betaling rettes til Julie Rendum julie@vican.no