Temperaturmål for bransjene

Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge
Arne Kjell Nyheim, NHO Reiseliv
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Norsk olje og gass
Arild Østgård, Entrepenørforeningen Bygg og Anlegg
Stein Lier Hansen, Norsk Industri