Derfor lykkes vi internasjonalt

Karl Peter Johansen, Nexans Norway
Tove Sørensen, Tromsø Villmarksenter
Svein Ruud, Norway King Crab