Fremtidens næringsliv i nord

Starter: 12:00
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen med flere
  • Slik skal vi legge til rette for fremtidsrettet næringsutvikling i Nord-Norge. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
  • Hvordan får vi et bærekraftig og konkurransedyktig reiseliv? Agnes Árnadóttir, Brim Explorer
  • Triggere for stor-skala, grønn vekst i Norge basert på komparative fortrinn. Tom Einar Jensen, FREYR
  • Digitalisering, fra moteord til å skape konkurransefortrinn for Nord-Norge.
    Jens-Harald Jenssen, Serit Eltele