PROGRAM 2024

MANDAG 8. JANUAR KL 11:00
 RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO

PROGRAM

11:00 Slik gjør vi Nord-Norge til mulighetens landsdel
Hans Christian Hansson, regiondirektør NHO Nordland
Cecilie Myrseth, Fiskeri- og havminister

11:30 Det grønne skiftet – ny industriell æra, eller bare prat?
Robert Hjorth, partner BCG

Leder panelsamtale: Lars Fredrik Martinussen, NHO Nordland
Deltakere:
Anders Storstenvik, Asset Development Manager, Green Ammonia Berlevåg
Inger Johnsen, kommunikasjonssjef, Troms Kraft
Geir Waage, ordfører Rana kommune
Sveinulf Vågene, Motvind Norge

12:00 Innovasjonskraft i verdensklasse: Samarbeid gir resultater – slik vil landsdelen merke aktiviteten i offshore de nærmeste årene. 
Aker BP v/Rannveig Storebø, prosjektdirektør PWP Fenris

Leder panelsamtale: Siv Dagny Aasvikregionsjef i Offshore Norge
Deltakere
Grete Birgitte Haaland, områdedirektør Utforskning og produksjon nord, Equinor
Ken Tollaksen, Business development and region representative, Aker Solutions
Jan Eirik Karlsen,Vice President Maintenance & Modifications, Aibel 
Greger Mannsverk, adm.dir, Kimek

12:30 Lunsj

13:30 Bodø24
Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører i Bodø og Svein Øien Eggesvik, Fylkesrådsleder

13:35 Lederskap og løsninger
Ole Erik Almlid, Adm.Dir. i Næringslivets Hovedorganisasjon

13:45 God infrastruktur og fremkommelighet er et av de viktigste behovene for næringslivet i nord. Hvordan sikrer vi gjennomslag og riktige prioriteringer?
Bent-Joacim Bentzen, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Leder panelsamtale: Stein Windfeldt, direktør EBA Nord-Norge
Deltakere:
Signe Eikenes, leder av KVU-sekretariatet
Frode Nilsen, LNS
Bent-Joacim Bentzen, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

14:15 Sjømatsektoren: En verden av muligheter, men med noen stormskyer i sikte
Ringvirkninger av sjømatnæringen i nord, Audun Iversen, Nofima

Leder panelsamtale: Kine Mari Karlsen – regionsjef Sjømat Norge
Deltakere:
Kristina Sigurdsdottir Hansen, statssekretær NFD
Snorre Jonassen, regiondirektør, Cermaq
– Audun Iversen, ekspert om ringvirkninger av sjømatnæringen, Nofima

14:45 Flere turister, lengre sesong og nye direkteruter: Hvordan knekker flere steder «Tromsø-koden»?
Martin Langaas, Ruteutviklingssjef i Avinor

Leder panelsamtale: Børre Berglund, Klyngeleder Arctic-365
Deltakere:
Ann Kristin Rønning, Reiselivssjef Visit Bodø
Rebecca Skoog, Markedssjef Visit Tromsø
Marianne Dobak Kvensjø, Fylkesråd (H) Nordland fylkeskommune
Martin Langaas, Ruteutviklingssjef  Avinor
Line Renate Samuelsen, Destination Lofoten

15:15 Pause

15:40 Folk – vår viktigste ressurs: Hvordan sikrer vi rekruttering fremover?
Sandra Borch, forsknings- og høyere utdanningsminister
Stein Markussen, adm.dir. Nordnorsk Lederutvikling

Leder panelsamtale: Ina Helene Olsen, NHO Arktis
Panelsamtale:  
Sandra Borch, forsknings- og høyere utdanningsminister
Stein Markussen, adm.dir, Nordnorsk Lederutvikling
Magnar Nilsen, Områdeleder i Tide
Arve Nordlie, seniorrådgiver i Hyr AS

16:10 Refleksjon om nord fra nord
Arne O. Holm, redaktør i High North News

16:30 Viktig for Norge, viktig for verden: Derfor er vekst og utvikling i nordområdene avgjørende
Erna Solberg, partileder Høyre

16:40 Veien videre
Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis

16:45 Dagsprogram slutt
19:00 Nordnorsk festaften

Spørsmål om konferansen og program rettes til siri.kristine.ratkje@nho.no