logo

Program

Onsdag 11. mai 2022

TidTema/foredragsholder
09:00 - 09.50

Registrering og utlevering av akkreditering

Alle på plass i salen
Min Trio, musikalsk innslag fra Bodø

Velkommen!
Stein Windfeldt, leder for styringsgruppen

Åpningstale v/statsminister Jonas Gahr Støre
Nordområdene, satsinger i nord (i lys av den aktuelle geopolitiske situasjonen), regjeringens ambisjoner for næringsutvikling og jobbskaping i nord, konkrete tiltak

Introduksjon av dagens programverter; Aina Fagereng - NHO Nordland og Sigurd Eide Kinge - NHO Arktis

Hvorfor er det så viktig å skape mange flere private arbeidsplasser i nord?
Øystein Dørum, sjeføkonom - NHO

Uortodoks tankegang fra unge teknologigründere har skapt arbeidsplasser i et eksponensielt tempo. Globalt perspektiv og lokal problemløsning har utløst et uutnyttet potensial i arbeidsstokken.
Simon Laugsand - Abel Technologies

Status og forventninger i sjømatnæringen
Konstanse Karlsen - Sjømat Norge

Overgangen til fornybar på norsk sokkel! Mulighetene for leverandørindustrien i nord
Hildegunn Blindheim - Norsk olje og gass

Reiselivet mulighetenes bransje i nord
Mona Jacobsen Saab - NHO Reiseliv
Bygg- og anleggsnæringen må det neste året håndtere de tre K-ene: Klima, Kompetanse og Kostnadsøkninger
Arild Østgård - EBA Nord Norge
11.30 - 11.50Pause
Kort innlegg fra en ung bedriftsleder; oppspill til dagens tema – hvordan kan vi skape flere arbeidsplasser?
Morgendagens arbeidsliv i nord
Samtale med Ole Erik Almlid, adm.dir NHO og LO-leder Peggy Hessen Følsvik, som ledes av regiondirektør Målfrid Baik NHO Arktis.

Hvordan kan vi kommunisere/agere på en måte som skaper en bredere og større forståelse for viktigheten av økt prioritering av næringsvirksomhet?
En ny vinkling på problemstillingen. Hvorfor sliter vi med å få gjennomslag for næringsutvikling?
Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør E24 og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator VG, i dialog ledet av Sigrid Ina Simonsen, styringsgruppa Nord i Sør

Svalbard - et bærekraftig Svalbard-samfunn
Ronny Brunvoll - Visit Svalbard

12.50 - 13.30Minglelunsj i foajeen
Mulighetene for jobb- og verdiskaping i hav- og fiskerinæringen i nord
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Hvilke ringvirkninger kan vi vente av de planlagte industrisatsingene i Mosjøen?
Trym Solhaug Vassvik -  Alcoa Norge og Svein-Erik Figved - Gen2 Energy

 

Reiseliv som drivkraft for vekst og trivsel
Line Renate Samuelsen - Destination Lofoten
Hvordan dekker vi morgendagens kompetansebehov i næringslivet?
Rektor Dag Rune Olsen - UiT Norges Arktiske Universitet og prorektor Ketil Eiane - Nord Universitet.
14.45 - 15.00Pause

Hva skal til å for å tiltrekke seg de unge og flinke? Hva sier de unge selv? 
Ingvild Brox Kielland, Jeanette Gundersen - Unge stemmer fra nord
Påfølgende samtale ledes av Geir Seljeseth

De viktigste felles satsingene for Nord-Norgebenken på Stortinget i kommende år
Nils Ole Foshaug (Ap), Bård Ludvig Thorheim (H), Marianne Sivertsen Næss (Ap)

Oppsummering av dagen
Daniel Bjarmann Simonsen - NHO Nordland

Musikalsk innslag v/ Runa S. Stave
16:00Konferansen ferdig
19:00

Nordnorsk Festaften